Klokan matematičar

Kangourou sans Frontieres

Međunarodni godišnji izazov iz Matematike

Promocija matematičkih znanja kroz zabavne i izazovne sadržaje

Za sve učenike osnovnih i srednjih škola

Email

Preuzmite uputstvo za koordinatore (nastavnike i/ili profesore):

 

Preuzmite ostale dokumente

Osnovni uslovi za učešće

Kako učestvovati na Klokan matematičar izazovu ?

Jedan od nastavnika/ca u školi treba da se prijavi kao "koordinator" i tako preuzme na sebe obavezu da organizuje izazov u svojoj školi uz pomoć svih ostalih nastavnika svoje škole

Ko može učestvovati na Klokan matematičar izazovu ?

Klokan matematičar izazov se organizuje za sve učenike srednjih škola kao i za sve učenike osnovnih škola počevši od trećeg razreda.

Da li je obavezno prijaviti cijelo odjeljenje za učešće na izazovu ?

Ne. S druge strane, osnovna ideja izazova je masovnost i popularizacija informatike kao nauke i nauke uopšte i treba ohrabriti sve učenike da uzmu učešća bez obzira na njihove prethodne rezultate u školi ili njihove trenutne želje.

Izazov je i zabavan i poučan i smatra se vrhunskom obrazovnom aktivnošću.

Nastavnik/ca može izabrati samo jedan dio učenika (na primjer samo oni koji žele) jednog odjeljenja, ali sve ostale učenike može pozvati da rade isti izazov od svojih kuća (i bez kotizacija ali i bez zvaničnih rezultata) na svojim računarima ili u školi u, za to prethodno određenim, terminima u računarskim salama.

Uči se rješavanjem problema, a ne čitanjem udžbenika.

E. Kim Neubets

Registracija koordinatora

Kada se otvaraju registracije za koordinatore ?

Registracije su praktično otvorene tokom cijele godine. Ukoliko ste nastavnik/ca ili profesor/ica matematike i želite da Vaša ustanova i učenici u njoj uzmu učešće u Klokan matematičar izazovu onda je dovoljno da se registrujete. Nakon toga možete organizovati testne i probne Klokan matematičar izazove kako bi se učenici zabavili, nešto novo naučili i osjetili šta ih čeka na zvaničnom izazovu.

Do kojeg datuma je moguće uraditi registraciju koordinatora/ice ?

Registraciju je moguće uraditi do 01.04.2017 godine a krajnji rok za dostavljanje spiska učenika-učesnika je 01.04.2017 godine u 15 sati.

Da li moguće imati više od jednog/ne koordinatora/tice za jednu školu ?

Radi dobre koordinacije i komunikacije najbolje je da svaka obrazovna ustanova ima jednu odgovornu osobu, koordinatora Klokan matematičar izazova.

Da li jedan/na koordinator/tica može biti odgovoran/na za više škola ?

Da, moguće je. Ukoliko ste u takvoj situaciji obavjestite nas na mail klokan.matematicar.ba@gmail.com

Tok samog izazova

Da li Klokan matematičar izazov zahtjeva posebnu pripremu za učenike ?

Priprema učenika nije neophodna. Uobičajeni i standardizovani program matematike je, uglavnom, dovoljan za uspješno rješavanje zadataka. S druge strane moguće je trenirati učenike sa starim izazovima koji su dostupni online kako bi se olakšalo ispravljanje testova za koordinatore. S druge strane, rezultati ovih testova će biti dostupni tek nakon završetka zvaničnog izazova.

Da li se izazov odvija u precizno određeno vrijeme u precizno određenom danu ?

Da. Zvanični izazov koji se radi na papiru i gdje su učenici zvanično rangirani i nagrađeni prema svojim rezultatima se radi u svim školama u isto vrijeme i na isti dan, četvrtak 06.04.2017 godine u 12 sati i 30 minuta.

Nezvanični Klokan matematičar izazov koji se radi na računaru i online se može raditi u periodu od 6.04.2017 godine pa do 17. 04. 2017 godine.

Svi učenici-učesnici nezvaničnog Klokan matematičar izazov moraju biti prijavljeni od strane svojih nastavnika ali ne postoji rok do kada trebaju biti prijavljeni i mogu se prijavljivati svakodnevno u navedenom periodu ili ranije.

Koliko vremena traje jedan izazov ?

Jedan Klokan matematičar izazov traje najviše 1 sat i 20 minuta. Jedino najmlađi učenici rade svoj izazov kraće u ukupnom vremenu od 1 sat i 10 minuta.

Da li učenici mogu raditi zvanični izazovu van škole i van školskog vremena, na primjer od svojih kuća ?

Ne. Učenici koji su platili kotizaciju i koji žele zvanično učestvovati na izazovu mogu raditi izazov samo u svojim školama u tačno određeno vrijeme ( četvrtak 06.04.2017 godine u 12 sati i 30 minuta) i uz prisustvo svojih nastavnika ili drugih odgovornih osoba u školi. Kako bi svi učenici imali što je moguće ravnopravniji tretman (hiljade učenika će raditi isti izazov) vrlo je važno da se sve odvija u približno istim uslovima : u vrijeme škole i u školi kao i uz prisustvo nastavnika/ce.

Da li učenici mogu raditi nezvanični izazovu van škole i van školskog vremena, na primjer od svojih kuća ?

Da ali je najbolje da rade, ako je to moguće, u svojim školama u kabinetima informatike i pod nadzorom svojih nastavnika. Ipak, ako to nije moguće onda koordinatori mogu omogućiti učenicima da rade svoj nezvanični izazov i od svojih kuća.